Naposledy aktualizováno: 26.09.2018 19:32:20
Na úvodní stranu

Místní lidová knihovna Kratochvilka

  KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ

 

uvádí

studenti literárně-dramatického oboru

Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací

na pozvání Místní lidové knihovny Kratochvilka

 

při příležitosti třetích narozenin knihovny

 

v sobotu 7. 3. 2015 v 16 hodin

v Kinosále Obecního úřadu Kratochvilka.

 

 

 

Hrají: Bára Březinová (sexta), Viktor Pavlíček (oktáva), Eva Floriánová (kvinta), Michaela Heincová (kvinta), Lucie Hlávková (kvarta), Klára Melišíková (kvinta), Natálie Tomečková (kvinta), Bronislav Šmid (kvinta)

Klavír a ruchy: Zora Šoulová (kvinta)

Režie a pedagogické vedení: Tomáš Pavčík

Hudba: ze starých kramářských písní vybral Jan Hanák; doplněno hudební koláží z improvizací (Bára Votavová)

Prameny: Scheybal, Josef V.: Senzace pěti století v kramářské písni. Hradec Králové 1991. 

Beneš, B.: Poslyšte písničku hezkou. Praha 1983.

 

MORD UKRUTNÝ

Ke konci 18. a v první polovině 19. století bylo severočeské pomezí sužováno řa­dou nebezpečných lupičských band. Z těch prosluly zejména roty Jana Karáska a Václava Kummra, působící na česko-lužickém pohraničí, dále bandy Václava Babinského a krčmáře Richtra, jež přepadaly a loupily nejvíce v Polabí, mezi Dě­čínem a Lysou. Pozornost těchto tlup se obracela hlavně k bohatým sedlákům, obchodníkům, faktorům i řemeslníkům a nezastavila se ani před vrchnostenský­mi pokladnami. V nočních hodinách vnikali lupiči do vyhlédnutých příbytků a skladišť, kde brali, co bylo po ruce. Tam, kde velikost kořisti neodpovídala je­jich představám, uchylovali se k násilnému vynucování a používali přitom i velmi bolestivých a mrzačících metod. Nejrozšířenější bylo v těch dobách pálení chodi­del, jež přejaly středoevropské loupežnické roty od francouzských lupičů 18. sto­letí, přezvaných právě podle tohoto způsobu mučení „chauffeury". Dokladem podobného chauffeurského vymáhání kořisti je i citovaná píseň. Prozatím se bohužel nepodařilo zjistit totožnost případu a jeho pachatelů. Zají­mavé a pro svou dobu věrohodné líčení nasvědčuje tomu, že jde o případ sku­tečný.

 

KANONÝR JABŮREK

Píseň o kanonýru Jabůrkovi patří k našim nejznámějším parodiím na kramářskou poezii.

Mnohokrát byla diskutována i otázka, zda kanonýr Jabůrek skutečně existoval, zda je na jeho hrdinství alespoň zrnko pravdy. V říjnu roku 1958 se objevila ve Svobodném slově zajímavá noticka, podle níž se zúčastnil bojů na ostrově Visu v roce 1866 šikovatel ohněstrůjce (Feuerwerker) Jabůrek. Za obléhání nařídil nabít děla dvojitou dávkou, čímž prý zahnal na ústup celou italskou flotilu. Dvacátý devátý ročník žitavského časopisu Dampfschiff v roce 1854 přinesl zprávu o dělostřelci turecké fregaty, který se v bitvě u Sinope vyznamenal hrdin­stvím, podobným hrdinskému kousku Jabůrkovu. Když mu nepřátelská koule roztříštila pravou ruku, uchopil doutnák levicí a z místa se nehnul ani tehdy, když mu další střela utrhla i levou ruku. Vzal doutnák do zubů a chtěl v boji po­kračovat, ale námořníci jej násilím odtrhli od děla a dopravili do nemocnice, kde mu byl zachráněn život.

 

BABINSKÝ ŽIJE!

 

Tato píseň byla napsána a kolportována v letech 1860—61, v době, kdy pověstný lupič Václav Babinský, převezený ze zrušeného Špilberku do Kartouz, si odpy­kával poslední měsíce svého dvacetiletého věznění. Václav Babinský, narozený dne 20. srpna 1796 v Litoměřicích, pocházel z rodi­ny domkáře stejného jména. O tom, že by byl někdy studoval, není dokladů. Ví se jen, že pracoval jako nádeník (snad zahradní dělník) v okolí Litoměřic. Odve­den byl v roce 1816, kdy oba jeho rodiče ještě žili (nikoliv po smrti otcově, jak uvádí písničkář). Na vojně se žádné krádeže nedopustil, zato však simuloval ší­lenství, aby dosáhl brzkého propuštění. To se mu podařilo teprve v roce 1824, kdy jej umístili jako vysloužilce v karlínské Invalidovně. Jsou tedy všechny údaje v prvních slokách písně nepravdivé. Výmyslem je rovněž historka o nešťastné Lidunce a její matce, objevující se i v jiných tiscích o Babinském. Roku 1825 uprchl Babinský z Invalidovny a potuloval se po Českém středohoří, Polabí a Pojizeří. Tento dobrodružný život trval plných deset let. V té době spáchal spolu s několika odvážnými zločinci řadu loupeží a vražedných útoků. Několikrát byl zatčen, ale dík chytrosti, odvaze, houževnatému popírání a faleš­ným dokladům podařilo se mu z vazby pokaždé uprchnout. Teprve roku 1835 byl uvězněn natrvalo. Na svobodu pak vyšel až v roce 1861, jako pětašedesátiletý, dlouhým vězněním zkrušený stařec.

 

NOVÁ PÍSEŇ O VRAŽEDNÉM ČINU, KTERÝ SPÁCHAL JAN PRSKÁČEK

Sebevraždy milenců byly častým a oblíbeným tématem kramářských písní po ce­lé 19. století. K podobným tragédiím docházelo v těch dobách i ve vyšších spole­čenských kruzích, i mezi aristokracií. Nejčastěji však tímto způsobem dokazovaly „lásku až za hrob" milenecké dvojice na venkově. Dalo by se téměř mluvit o jaké­si dobové módě, jak řešit konflikty mezi starší a mladou generací. Příčiny byly většinou tytéž — peníze. Rodiče bránili synovi nebo dceři, aby si nalezli druha podle svého srdce, a s neústupnou tvrdostí uplatňovali třídní a majetková hledis­ka. Milenci se chystali k sebevraždě několik dní. V sobotu 18. června, když jim by­la ve Schmittově továrně v Českém Dubu vyplacena mzda, odhodlali se k činu. V neděli ráno šli do Liberce, tam koupili revolver a nejbližším vlakem odjeli do Turnova. Zde navštívili fotografa Jana Šimona, který pořídil jejich snímek, prý rodičům a známým na památku, a pak se ještě pozdě do večera toulali po okolí. Na cestě mezi Turnovem a Přepeřemi nabila už Antonie revolver (což neopo­mněla poznamenat do zápisníku), ale teprve u Všelibic, v lesíku za Tvrzníkovým domem, se oba milenci usmrtili. Když za svítání obcházel Tvrzník svá pole, nale­zl je pověšené obličeji proti sobě na borovici. Přivolaná komise, složená z česko-dubského soudního adjunkta a obvodních lékařů Klučiny a Holmana, zjistila, že Prskáček střelil Antonii dvěma ranami do hlavy a jednou do prsou. Poněvadž však dívka stále ještě žila, zavázal jí hlavu šátkem a opatřil provaz. Pak pověsil děvče na borovici a sám se tím provazem také usmrtil.

 

NOVÁ PÍSEŇ VŠEM KUŘÁKŮM A ŠŇUPÁKŮM OBĚTOVANÁ 

V duchu satirických útoků barokní doby je stylizována rovněž naše kramářská píseň. Autor použil vtipného motivu svatby piksly s fajfkou a v přehnaných výra­zech a přirovnáních napadl nečistotu tehdejších tabáčníků. Přitom nezapomněl ani na hospodářskou stránku věci; poukazuje na požáry, které kuřáci často způ­sobili v dřevěných budovách tehdejších měst a vesnic. Svou jasnou protikuřáckou tendencí je tato píseň zajímavým dokladem neorganizovaného boje, vedené­ho v té době proti suchému opojení. Přitom je charakteristické, že v ní dosud není zmínka o tom, jak tabák škodí lidskému zdraví.

 

SMRT A MLÁDENEC

Tato kramářská píseň se tematicky nese v duchu středověké morality, avšak díky svému obsahu odkazuje k romantizujícímu vyjadřování skrze fantastické a nadpřirozené bytosti.

   


 

Zdravíme všechny občasné i náruživé čtenáře. Po lednovém odpočinku se knihovna opět probírá k životu. O akcích, které pro Vás připravila, se můžete dočíst i na jiných místech zpravodaje. Zde je místo i pro další podrobnosti:

V únoru je naplánovaný první výlet do nově otevřeného vědeckého zábavního parku VIDA v Brně. Akce je myšlena jako akce pro děti, které si od rodičů vyzvedneme, na větší část dne je zabavíme a pak zase (doufáme) v pořádku vrátíme. Vzhledem k datu si rodiče třeba mohou užít trochu toho Valentýnského poklidu. Pokud by se k nám ale někteří zvídaví mládežníci, dospělí nebo senioři chtěli připojit, klidně mohou. Stačí, když přijdou v sobotu 14. 2. v 9:30 na sraz v Zastávce na vlakovém nádraží. Návrat z Brna plánujeme (my a děti) vlakem v 15:39. 

 Kvapem se také blíží další výročí znovuotevření naší knihovny. Letos při této příležitosti chystáme skutečnou lahůdku-divadelní představení. Díky knihovnici paní Hance Pavlíčkové se podruhé podařilo nalákat do našeho sálu herce z brněnského Gymnazia Pavla Křížkovského s uměleckou profilací. Přivezou nám představení, nazvané Kramářské písně. Názvy jednotlivých písní myslím vypovídají mnohé:

Mord ukrutný

Kanonýr Jabůrek

Babinský žije!

Nová píseň o vražedném činu, který spáchal Jan Prskáček

Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná

Smrt a mládenec

Přijďte v sobotu 7. 3. od 16 hodin do místního sálu, na jevišti se budou dít věci ukrutné a možná poteče i krev :-)

 

No, když jsme Vás tak hezky naladili na akce knihovny, dovolíme si k tomu přilepit i jednu prosbu: kdo jste se u nás ještě nestavil zaplatit poplatek na rok 2015, učiňte tak prosím co nejdříve. A všem, kteří to už stihli, děkujeme.

 

Za knihovnice Alice Vašáková

 

Zdroj: Zpravodaj 2/2015


 

Zdravím všechny čtenáře a sympatizanty kratochvilské knihovny v novém roce. Doufám, že mezi vaše novoroční předsevzetí patří něco jako „jedna kniha měsíčně“. Nebojte, to byl jen pokus o vtip-tímto tempem má asi čas číst málokdo. To jen pár šťastlivců stíhá alespoň registrovat nové tituly a doufá, že se jim podaří udržet krok s tím, jak nakladatelství chrlí stále další „bestsellery“.

Některé z těch novinek máme i v naší knihovně, můžete si přijít vybrat. Čeká vás ale jedna změna-od ledna jsme se rozhodli přikročit k omezení výpůjčních hodin. Dlouhodobým sledováním jsme si totiž potvrdili, že ve středu chodí čtenářů opravdu málo (často žádný), a tak jsme se si řekli, že budeme šetřit čas (náš) a energii (obecní) a knížky budeme půjčovat jen jednou v týdnu - v pondělí. Čas zůstává stejný 17:00-18:00. Doufáme, že se do něj všichni vejdete. A třeba se nám splní tajný sen každé knihovnice-že budeme mít narváno :-))

Kromě půjčování knížek chceme i nadále nabízet i nějakou tu kulturu a rozšiřování obzorů.  Určitě nás letos čekají další oblíbená cestovatelská promítání (ve frontě je například Mexiko, pouť do Santiaga, Madeira, Rumunsko, Kréta). V březnu oslavíme narozeniny knihovny, pokusíme se být zase trochu netradiční. Jen co se oteplí, zkusíme vám nabídnout další výlet (do té doby doporučuji přečíst knihu Evžena Bočka Poslední aristokratka-uvidíte proč).

A mám ještě jednu dobrou zprávu: konečně vím, kam vyrazíme na první (dlouho slibovaný) výlet s kratochvilskými dětmi. V Brně se otevřel nový zábavní vědecký park VIDA, který zábavnou a interaktivní formou (to znamená, že si na všechno můžete sáhnout) pomáhá pochopit, porozumět, zažít jak funguje svět kolem nás. Na webovkách jsem našla například tato lákadla: kolo na laně, větrná bouře, vesmírný monolit, vodíková raketa, záhada bermudského trojúhelníku. No nezní to lákavě? Výlet do parku plánuji na sobotu 14.2. 2015. Pokud tedy doma máte zvídavé děti, neváhejte a přihlaste je. Vstupné do parku je pro děti 110,- Kč, k nákladům výletu je třeba připočítat i dopravu-pojedeme z Kratochvilky IDS, protože vědecký park je jen kousek od Mendlova náměstí, kde nám staví autobus 405. Počítáme tedy s cenou do 200 korun. Podrobnosti ještě upřesníme v příštím zpravodaji. Je pro nás ale důležité začít akci plánovat již nyní. To proto, abychom zajistili přiměřený počet dospělého doprovodu. Prosím proto rodiče, aby své děti přihlásili do konce ledna 2015. Můžete to udělat třemi způsoby: přímo v kratochvilské knihovně, SMS zprávou na můj telefon 731 522 367, mailem na alice.vasakova@hotmail.cz. No a pokud by se s námi chtěli do zábavního parku podívat i rodiče, jsou samozřejmě vítáni. Z webových stránek jsem nabyla dojmu, že se možná pobaví stejně (ne-li více) jako jejich děti.

No a na závěr ještě jedna připomínka-prosba: stavte se prosím v knihovně zaplatit registrační poplatek na rok 2015.  Pro dospělé je 50,- Kč, pro studenty a seniory 40,-, děti do 15 let si knihy půjčují zdarma.

 

Naviděnou v knihovně se za všechny knihovnice těší Alice Vašáková

 

 

Zdroj: Zpravodaj 1/2015


 

 

Že se chodí do knihovny půjčovat knížky, na tom není nic zvláštního. My ale máme knihovnu, v níž se děje i leccos jiného. Býval tam kroužek pro děti, tvořila se tam papírová krajka, občas se tam konaly i nějaké ty schůze, otevřela se literární kavárnička, o hodech se knihovna proměňuje na šatlavu....no prostě v ní bývá rušno.

V sobotu 29.11. to platilo dvojnásob. Do knihovny se totiž nastěhovala tvořivá dílnička, která doplňovala přepestrou nabídku Adventní výstavky. A bylo živo, děti proudily a tvořily ostošest. Byla jsem se tam mrknout několikrát a pořád bylo plno. Sněžítka, vystřihované stromečky a mandaly ze třpytivých písků byly výborně zvolené nápady-pro děti tak akorát náročné, každý mohl pracovat podle svých možností a každý to měl nakonec moc pěkné.

Kromě nápadu a šikovných dětských tlapek jsem ale obdivovala i dílničkové dobrovolnice-Petru Benhartovou a Katku Staňkovou. Byly v pohodě, pomáhaly tak akorát, trpělivě vše vysvětlovaly. V případě nouze nejvyšší zachraňovaly děti i výrobky. Obdivuju tu trpělivost a výdrž.

No, moc hezky byla ta knihovna zase jednou zabydlená. A ještě tomu není konec. V knihovně je totiž schovaná schránka Ježíškovy pošty, kam mohou děti i dospělí nosit svá přáníčka vždy v otevírací době-tedy v pondělí a středu mezi 17:00 a 18:00. Poslední možnost budou mít ve středu 17.12. A my knihovnice budeme průběžně lákat Ježíška, aby si pro vzkazy přišel. Snad na nás letos nezapomene.

No a poslední akcí, spojenou s Vánocemi, je nabízení Betlémského světla. Jestli chcete mít na svém štědrovečerním stole stejné světýlko jako miliony lidí po celém světě, světýlko, které doputovalo až z Betléma, přijďte si pro ně ve středu 24.12. Budeme na vás čekat od 14 do 15 hodin.

 

Alice Vašáková

 

Zdroj: Zpravodaj 12/2014


Zdravíme všechny čtenáře a příznivce knihovny. Máme pro vás několik dobrých zpráv. Se začátkem listopadu jsme v Rosicích obměnili knihy z výměnného fondu, takže máme novou dávku zajímavého čtiva na podzimní večery. A to ještě není všechno. Protože nám v našem knihovním rozpočtu zbyly peníze, zahýřili jsme a nakoupili také tituly zcela nové. Můžete se tedy těšit dvojnásob, hlavně vy, kteří rádi berete do rukou knihy neposkvrněné, voňavé, se skoro ještě slepenými stránkami.  

Nežijeme ale jen knihami, nýbrž také kulturou. Proto jsme pro vás připravili třetí cestovatelské promítání-tentokrát z Nového Zélandu. Přijďte se v sobotu 15. 11. podívat na místa, kam se asi sami jen tak nedostanete-je to přece jen trochu z ruky. Průvodci vám budou slečna Jana Nedomová a Michal Dörfl.

Knihovna se také přidává svou troškou do mlýna k akci Rozsvícení vánočního stromu. I letos umožníme dětem a dospělým sepsat svá přání Ježíškovi a vhodit je do schránky pod stromečkem. Jestli si pro ně Ježíšek přijde, to sice zaručit nemůžeme-ale určitě stojí zato to alespoň zkusit.

 

Naviděnou v knihovně se těší knihovnice, zde zastoupené Alicí Vašákovou

 

 

Zdroj: Zpravodaj 11/2014


 

Tak se nám konečně trochu ochladilo a za chvíli už nás naše zahrady nebudou potřebovat. To je ten správný čas pro knihomily a my v knihovně doufáme, že se k nám začnete pomalu trousit v hojném počtu.

Jak v naší obci probíhá dotazování v rámci komunitního plánování, vynořují se i pro knihovnu zajímavé podněty a nápady na rozšíření služeb. I když...rozšiřovat můžeme jen na hranice našich časových a energetických možností. První vlaštovkou by mohla být užší spolupráce s kratochvilskými seniory. Byla jsem na jednom setkání výboru a tam jsme vytvořili pár nápadů, které jsme pak chtěli rozpovídat na setkání Klubu seniorů v září. Jenže termín  setkání se kryl s mou dovolenou a tak to dolaďování musíme ještě odložit. Už nyní ale vím, že bychom v jedné věci potřebovali vaši pomoc. Vymysleli jsme totiž, že bychom mohli nosit knížky „do domu“ kratochvilským spoluobčanům, kteří si pro ně sami nemohou dojít. Pokud tedy víte o někom, kdo je čtenář a knihovna je pro něj daleko, zkuste se ho na tuto možnost zeptat. Pokud se mu nápad zalíbí, dejte nám o něm v knihovně vědět a my se za ním na domluvu stavíme doma.

Vše ostatní, čím by knihovna mohla obohatit svou nabídku, si napřed musíme dojednat my knihovnice spolu. O případných novinkách vás proto budeme informovat příště. Co je jisté, že v listopadu proběhne Cestovatelské promítání, ke kterému se pokusíme nalákat další kratochvilské tuláky. A také připravíme jednu slíbenou víkendovou akci pro děti.

V knihovně se těšíme naviděnou vždy v pondělí a středu od 17 do 18 hodin.

 

Alice Vašáková

  

Zdroj: Zpravodaj 10/2014


 

Zdravím všechny čtenáře na konci prázdnin a doufám, že jste si v jejich průběhu dopřáli a vychutnali alespoň jednu čtenářskou lahůdku.

Od září na vás budeme čekat v naší knihovně opět v zaběhnutém režimu-v pondělí a středu od 17 do 18 hodin.

Jak jsme za dobu existence knihovny zjistili, podzim a zima jsou ideálním obdobím pro pořádání kulturních akcí. Tak s tím budeme i tentokrát počítat a pokusíme se připravit zase něco lákavého. Určitě se vrátíme k oblíbenému cestovatelskému promítání a doufáme, že se do rolí průvodců zajímavými kraji odváží i naši další spoluobčané. Jestli jste byli někde, kde to stálo zato a máte to na fotkách zdokumentované, neváhejte a přihlaste se v knihovně.

Další akcí, ke které bychom se rádi vrátili, je Literární kavárnička. Účasti na ní byly sice takové „intimní“, ale o to více jsme si to užili. Na počtu nezáleží, důležitá je atmosféra a koneckonců duchové autorů knížek, ze kterých jsme si předčítali, tam byli určitě s námi. Takže vlastně bylo v knihovně plno.

V prachu dní také zapadla jediná naše „odpískaná“ akce, která se kvůli malému zájmu neuskutečnila vůbec. Jednalo se o povídání na téma „Barvy“ – o tom, jak barvy ovlivňují naši psychickou pohodu, jak s nimi pracovat, jak poznat jaké nám sluší...Rádi bychom se k tomuto tématu vrátili a zkusili na povídání přilákat napodruhé více zájemkyň.

Dalším počinem, na který by bylo fajn najít čas, je pořádání akcí pro děti. Slíbila jsem jednodenní sobotní akce v průběhu celého roku a děti se už ptají...tak uvidíme. Na otázky: „A teto tak kdy už s tebou někam pojedeme“ se těžko odpovídá: „Až budu mít čas“. I ty děti ví, že to by se nedočkaly...

No a nakonec ještě nabídka pro seniory. Jelikož jsem součástí týmu komunitního plánování, v rámci vedení rozhovorů se seniory (kteří byli mimochodem vždycky perfektně připravení a skvěle spolupracovali) jsem zjistila, že by je nějaká ta kultura pod patronací knihovny také potěšila. Už jsme udělali první krok ke spolupráci, druhý uděláme na setkání seniorů v září a pak se uvidí.

Tolik plány. Jejich uskutečnění závisí na Vašem zájmu a našem času. Jak já závidím profesionálním knihovnicím, které do knihovny chodí do práce a na vymýšlení, přípravu a realizaci akcí mají 8 hodin denně!!!

 

Za knihovnice Alice Vašáková

 

Zdroj: Zpravodaj 9/2014 


 

 

Knihovna od července přechází do „prázdninového režimu“, kdy bude mít otevřeno jen jednou v týdnu, a to v pondělí. Čas 17:00 – 18:00 se nemění.

Přijďte si tedy vybrat něco dovolenkového na čtení. Máme novinky, libůstky z výměnného fondu i naši setrvalou klasiku.

 

Tuhle jsem si vzpomněla na známý socialistický slogan „Za vysvědčení knihu“. Zajímalo by mě, jestli tohle heslo platí i dnes a jaké je vlastně procento dětí, které by při větě „To je hezké vysvědčení, pojď si vybrat odměnu do knihkupectví“ nevzaly nohy na ramena nebo nezahájily protestní hladovku.

Možná by si raději měli knihu za vysvědčení kupovat spíš učitelé-ti by si ji rozhodně zasloužili (za tu celoroční bitvu se žáky, rodiči a systémem školství). Nebo rodiče (za tu celoroční vypjatou dřinu s potomky a jejich učiteli).

No, možná by stačilo zajít do knihovny a namísto kupování si nějakou knihu jen půjčit. Slogan si vysvětlit spíš takto: za vysvědčení se odměň časem, klidem, pohodou na přečtení knihy ☺

Nebudete tomu věřit, ale při náhodném zahledění do regálu s výměnným fondem a novinkami  jsem zjistila, že tam máme hromadu titulů, které se asi-podle názvů soudě-stejně ke školské tematice vztahují. No posuďte sami. Zde jsou namátkou tituly, které asi popisují běžný život ve škole: Odkud vane kouř, Rozbité okno, Neznámá pravidla. Dále tu máme tituly, které pojednávají o vztazích mezi učiteli a žáky: Zády k sobě, Dívej se jak umírám, Pomsta, Vážná tajemství, Neunikneš, Otevřená náruč. Následují perličky, popisující průběh vyučovacího procesu: Mlha, Procitnutí, Útěk (ty se asi týkají zkoušení a písemek), dále pak Experiment a Co bude dál?

Podle mého odhadu však nejlépe vystihují současnou školní realitu dva tituly. Jeden se jmenuje Smrtící stvoření a pojednává zřejmě o žácích pubertálního věku, odhaduji tak pátou třídu. A pak bestseller Padesát odstínů šedi. Však víme. Všichni jsme chodili do školy...

 

 

 

Zdroj: Zpravodaj 7,8/2014


 

 

V červnu je načase myslet na prázdniny. To znamená zásobit se dostatečným množstvím knih, které s sebou budeme vozit k moři, nosit na koupaliště nebo alespoň do lehátka na zahradě. Nemusíte se zásobovat dopředu, protože v naší vaší knihovně budeme mít otevřeno i o prázdninách. Jen otevírací dobu upravíme na jeden den v týdnu-pondělí. Čas 17:00-18:00 zůstává stejný.

V měsíci květnu jsme v knihovně kromě půjčování knížek také pořádali dvě akce. Tou první byl výlet do Dalešického pivovaru, o kterém píše na jiném místě zpravodaje „účastnice zájezdu“ Helena Hurtová. Ráda bych i tady ve zpravodaji poděkovala panu Hlaváčkovi a paní za přípravu postřižinské snídaně a panu starostovi za pomoc při ozvučení sálu na promítání filmu. Myslím, že k dokonalosti akce nám chyběla jen venkovní teplota o patnáct stupňů vyšší a na obloze místo dešťových mraků sluníčko. To by nám ten Májový ležák chutnal ještě víc. Když jsme se odpoledne z výletu vraceli domů, v autobuse už padaly nápady, kam bychom mohli vyrazit příště. Takže jsme možná – po Literární kavárně a Cestovatelském promítání - založili další tradici. Uvidíme.

Druhou akcí byl druhý ročník sbírky Ligy proti rakovině. Ve středu 14. 5. jsme vyrazili do vesnice prodávat kytičky a vybírat tak peníze na podporu projektů, které pomáhají prevenci, výzkumu a léčbě rakoviny. A také snad ulehčují bitvu lidem, kteří s touto nemocí zápolí. Vybrali jsme letos 6. 060 korun, což je sice méně než vloni, ale to vůbec nevadí. Děkuji všem, kteří nám ze svých peněz byli ochotni něco „odsypat“. A hlavně děkuji dobrovolníkům, kteří se mnou letos vesnici obešli. Z minulého roku zůstalo zdravé jádro: Adéla Jeřábková, Kristina Kloučková a Michal Zoblivý. Připojili se k nim Míša Pokorná, Viktor Pavlíček a Dan Vašák.

Těším se na letní setkání v knihovně.

 

Alice Vašáková

 

Zdroj: Zpravodaj 6/2014                                         


 

 NUDÍTE SE ?  " KUPTE SI MEDVÍDKA  MÝVALA"

Tento slogan si netřeba představovat, poněvadž každý si ho spojí se slavným filmem POSTŘIŽINY.

Zájezd do Dalešického pivovaru však začal originálně společnou snídaní a jak jinak než šťavnatým přírodním řízkem a pivem pro ženy a chlebem a meltou pro muže.

Počasí deštivé, tak co doma. Vyrazila nás parta místních i přespolních, všech věkových kategorií. Průvodkyně nás seznámila s historií pivovaru a výrobou piva. Samozřejmě jsme vzpomínali při výkladu i na jeden z nejznámějších filmů a na postavy s ním spojené.

Po prohlídce pivovaru hurá na ochutnávku místního piva a dobrý oběd. Obklopeni fotografiemi, kostýmy a rekvizitami z filmu jsme neodolali a vypůjčili jsme si Francinův posilovač svalů, který mu věnovala Maryška a vyzkoušeli jsme si vlastní kondici. Překvapivě jedna z žen by dala mužům  řádně na frak.

A co dodat...jen škoda, že se nenašla pumpička.Výprask ženy ohnuté přes kolo by byl taktéž originální tečkou na závěr. Některá z nás by se jistě obětovala.

Děkuji Alici za práci, kterou si s tímto výletem dala, ale věřím, že spokojenost  „účastníků zájezdu" jí to plně vynahradila.

A kam příště?

                                                                                                                                                              

Ještě jednou děkujeme za hezky strávený den                       Hurtovi        

 

Zdroj: Zpravodaj 6/2014                                                                                         

 


 

V knihovnickém příspěvku se tentokrát objeví tři hlavní témata: kroužek Makovice, Květinový den-veřejná sbírka Ligy proti rakovině a Dalešice-výlet za dobrým pivem. Ke „Kytičkám“ a „Dalešicím“ najdete oficiální pozvánky na jiných místech zpravodaje, zde budou uvedeny spíše praktické podrobnosti. A teď ještě jeden dluh: ráda zde poděkuji paní Marcele Žažové a slečně Radce Vašákové, které věnovaly naší knihovně knihu jako dárek k narozeninám

Kroužek Makovice ukončil od května svou činnost. Hlavním důvodem byl nízký zájem dětí, což nás sice mrzí, ale neodrazuje. Pochopily jsme, že pravidelný kroužek není podle dětského gusta, ale myšlenky na podporu dětského zvídání, myšlení, čtení a rozvíjení jsme se nevzdaly. Od příštího školního roku plánujeme jít spíše cestou jednorázových sobotních akcí-například výletů, turnajů ve společenských hrách, výtvarného tvoření. Třeba se nám podaří i Noc s Andersenem, nějaké divadlo nebo třeba kurz žonglování...uvidíme. Vše budeme chystat tak, aby se zabavily děti téměř všeho věku a založení. Více informací zatím nemám-vše je třeba ještě doladit mezi námi knihovnicemi a o prázdninách začneme plánovat a domlouvat. Chtěla bych ještě znovu moc poděkovat paní Jitce Hlaváčkové za spoluvedení kroužku Makovice. A kdyby s námi chtěla ona nebo jiní rodičové zůstat aktivní i od září, budu ráda.

Květinový den – oficiálně Český den proti rakovině probíhá celonárodně již poosmnácté, v naší obci jsme tuto sbírku uspořádali vloni poprvé. Jen připomenu, že jsme tehdy prodali kytičky za víc než 9 000 korun a byli tak příjemně zaskočeni solidaritou našich občanů. Rádi na tuto tradici navážeme a ve středu 14. 5. v podvečer opět zazvoníme u vašich dveří. Kytičky budou letos prodávat Adéla Jeřábková, Kristina Kloučková, Míša Pokorná a Michal Zoblivý jr. V souvislosti s akcí mám jednu velkou prosbu: hledáme další dobrovolníky nad 18 let, kteří by se k nám mohli přidat a Kratochvilku s námi obejít. Pokud máte čas a chuť, ozvěte se na mail alice.vasakova@hotmail.cz nebo na 731 522 367. Děkuji moc.

Májový výlet za májovým ležákem je první akcí svého druhu, kterou knihovna pořádá. Jestli se to povede, můžeme založit novou tradici (stejně jako s cestovatelským promítáním). Výletů, inspirovaných literaturou, se dá vymyslet bezpočet. Tentokrát se necháme omámit pábitelem Bohumilem Hrabalem a vyrazíme do pivovaru, kde Jiří Menzel natáčel své slavné Postřižiny.

Zde doplňuji jen několik dalších podrobností: promítání filmu v místním sále je samozřejmě zdarma, drobné občerstvení si dle libosti přineste s sebou. V neděli zahajujeme program v restauraci pana Hlaváčka, kde proběhne postřižinská snídaně. Doufám, že si troufnete na přírodní řízeček, kdo má ale asketické sklony nebo trpí nevolností v autobuse, vezme jistě zavděk chlebem s vlažnou kávou. Pak nás už autobus odveze do Dalešic, kde máme dojednanou prohlídku na 11 hodinu. Pak obídek a pivko, a kdo pil Dalešická piva, ten ví, že je na co se těšit. Aby vám to chutnalo ještě víc, můžeme si přitom předčítat z Hrabala.

A nakonec informace o financích: každého účastníka zájezdu poprosím o 40,- Kč jako malý příspěvek na snídani a dopravu. Vstupné na „dvojitou“ prohlídku (historické i současné provozy pivovaru) činí 150 Kč pro dospělé, 130 pro děti a studenty (úplně malé děti prý ale průvodci „nevidí“). Vstupné si v Dalešicích zaplatí každý sám, stejně jako oběd.

A zajímavá výzva nakonec: v pivovaru mají také Penzion pro turisty. Provozovatelé se rozhodli odnést z pokojů televize a místo toho tam začít budovat knihovny. Prosí proto o knihy, které byste jim mohli darovat. Máte-li tedy ve svých domácích knihovnách něco navíc, neváhejte a přidejte to do baťůžku na cestu.   

 

Naviděnou u řízku a piva se těší Alice Vašáková

 

Zdroj: Zpravodaj 5/2014


 

Březen jako měsíc knihy a druhé narozeniny knihovny jsme oslavili po francouzsku. Píše se o tom na jiném místě zpravodaje, ale i já bych chtěla moc poděkovat paní Heleně Hurtové za odvahu, s jakou se do toho pustila a za pečlivost, s jakou se na  cestovatelské promítání připravila. Kdo ještě ve Francii nebyl, určitě ho to inspirovalo. A chuť zažít to na vlastní oči a uši určitě podpořil i Dan Vašák, který Helenino vyprávění pomohl francouzsky „šmrncnout“. Děkuji oběma a doufám, že tradici cestovatelských promítání na Kratochvilce můžeme považovat za založenou. Máme tady jistě pár dalších lidí, kteří navštívili zajímavá nebo exotická místa a nechají se zlákat, aby se s námi o své zážitky podělili.

Ke správné oslavě narozenin patří-kromě oslavence, hostů a občerstvení-také dárečky. Letos jsme opět naváděli všechny, kdo s knihovnou sympatizují, aby jí koupili dárek symbolický-knihu. A taky že se to podařilo: díky vaší štědrosti se podařilo obohatit knižní fond o pár dalších čtivých kousků. Chci proto poděkovat všem, kteří nás obdarovali. Jsou to: manželé Zobliví, Luděk a Dáša Kloučkovi, Hana Kloučková, Eva Jahůdková, Květa Malá, Jaroslava Hossová, Hedvika Kroutilová, Věra Syrovátková, Marta Nováčková, Eva Domkařová. Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli. Vím o tom, že ještě pár knížek-opožděných dárečků-do knihovny doputuje, tak o tom napíši ještě příště.

V dubnu budeme v knihovně trochu odpočívat (i když stále půjčujeme dvakrát týdně a stále běží kroužek Makovice) a v květnu vám nabídneme další novinku. Historicky první výjezdní literární kavárničku pro vás plánujeme na víkend 16.-17.5. Nabízíme vám výlet do Dalešického pivovaru, kde se natáčel film Postřižiny podle stejnojmenné knihy Bohumila Hrabala (od jeho narození letos uplynulo 100 let). Koukala jsem na internet, abych do svého článku nenapsala nějaké věcné chyby a moc jsem si užila diskuzi nad Hrabalovou knihou. Z názorů si dovolím využít alespoň jeden, cituji bloggera Fonse: „Ještě teď vrním blahem z toho, že jsem si v téhle agresivní, uspěchané a předimenzované době mohl přečíst něco tak upřímného, jemného a krásného, jako jsou Postřižiny. Na únik z podělané reality naprosto ideální čtení - a já ho navíc označím za nejlepší Hrabalovo dílo! Tak a teď si jdu vychladit pivo, hodit masíčko z prasátka na pánev a vylezu si na ten náš malinkej plechovej komínek...“ No, kdo viděl filmové Postřižiny Jiřího Menzela, tak ví, o čem je řeč.

A co my s tím? Pojedeme si to zažít na vlastní kůži. V sobotu večer si v knihovně pustíme Postřižiny. V neděli vyrazíme na výlet. Projdeme se pivovarem, kde nás čeká komentovaná prohlídka historické varny piva. Pak se posadíme na zahrádku nebo do hospůdky a dáme si slavný Májový ležák (můžete ho zkusit na ex jako paní sládková Magda Vášáryová) a budeme si třeba předčítat z Hrabala...když budeme mít chuť. Lezení na komín neplánujeme-ale to můžete zrealizovat dle chuti sami doma ☺

Podrobnosti o akci se jistě ještě dozvíte-do termínu je času dost. Abychom ale mohli vše zajistit (doprava, prohlídka), potřebujeme vědět, kolik milovníků piva nebo Hrabala nebo výletů z Kratochvilky má chuť se do Dalešic vypravit. Proto prosím zájemce, aby se do pátku 11.4. přihlásili buďto v knihovně, nebo osobně knihovnicím, nebo na mém telefonu 731 522 367, stačí SMS. Na výlet počítejte s termínem neděle 17.5. Dopravu zajistí knihovna, vstupné na prohlídku a konzumaci si každý hradí sám.

 

Těším se naviděnou v knihovně nebo v Dalešicích   

Alice Vašáková

 

Zdroj: Zpravodaj 4/2014


 

V únoru jsme v knihovně odpočívali a nabírali energii na jarní akce. Přesto jsme stihli zajet do Rosic a přivézt nové knihy z Výměnného fondu. Jsou mezi nimi i knížky pro děti, tak se přijďte podívat a ratolesti přiveďte s sebou.

Pravidelně se v knihovně scházely děti v kroužku Makovice. Říkají, že je to tam trochu jako ve škole a někdy jsou možná jejich úkoly vážně náročné. Z toho bychom ustupovali neradi, ale uznáváme, že hraní není nikdy dost. Budeme si tedy víc hrát a díky zlepšujícímu se počasí naštěstí můžeme vyrazit i ven. Tak se nám určitě podaří program pro děti ještě víc zpestřit.

Nejbližší plánovanou akcí knihovny je oslava druhých narozenin, spojená s cestovatelským promítáním z Francie. Akce vypukne v sobotu 15. 3. v 16:00 v místním sále a pozvánky na ni jste dostali do svých schránek. Můžete se těšit na francouzskou specialitu, narozeninový dort a spoustu krásných fotek. Zajistíme i tekuté občerstvení. No a něco drobného na chuť můžete jako vždy přinést s sebou.

Pokud máte kratochvilskou knihovnu rádi nebo jí alespoň fandíte, můžete jí k narozeninám koupit stylový dárek-knihu. Stavte se do knihovny, jsou tam pro vás připravené odkazy na knížky, o které bychom stáli.

 S předstihem bych vás ráda upozornila na  druhý kratochvilský ročník Květinového dne-finanční sbírky Ligy proti rakovině. Akce proběhne na území celé ČR ve středu 14. 5. 2014 a já doufám, že i my kratochvilští budeme opět solidární a věnujeme peníze na dobrou věc.

Doufám, že i když vás sluníčko láká do zahrad, najdete si čas na čtení a cestu do knihovny.

 

Krásné jaro přeje za všechny knihovnice Alice Vašáková

 

Zdroj: Zpravodaj 3/2014


 

 

Zdravím všechny čtenáře a příznivce knih. Pojďme se společně podívat na novinky, které se dějí v naší knihovně.

Máme za sebou příjemnou akci „kosmetické pohlazení“, o které se více dočtete na jiném místě zpravodaje. Zde bych chtěla přidat jen „technickou“ poznámku-vlastně omluvu. Vím, že pozvánka na akci, kterou jste dostali do schránek, byla kvůli malému písmu poněkud méně čitelná. Stalo se to mou chybou a já se za ni omlouvám, příště už budu pozornější.

V knihovně nám přibyly dva nové regály a tak můžeme konečně vyskládat přepravky s knihami, oprášené poklady uložit na místo a celý prostor podle možností douklidit a zútulnit. Děkujeme OÚ za finanční příspěvek a šikovným mužům za svaření, nátěr a kompletaci regálů.

Díky těmto přesunům se nám uvolnilo více místa na knihy z výměnného fondu. Pojedeme pro ně do rosické knihovny v půlce února. Prosím proto všechny čtenáře, aby nám do knihovny přišli co nejdříve vrátit knihy, které mají na hřbetě žlutý proužek se zkratkou VF.

Kromě nových knih z fondu pro vás zřídíme také samostatnou polici na novinky-knihy, které nakoupíme nebo dostaneme a zaručeně jste je ještě nečetli. Knihovnice vás k nim rády navedou.

V únoru se v knihovně žádná kulturní akce nekoná. Zato v březnu se můžete těšit na další cestovatelské promítání, které spojíme s oslavou druhých narozenin knihovny. Při této příležitosti opět nakrojíme knihovnický dort a vy si můžete přijít pochutnat-co může být příjemnějšího, než upíjet kávu, uďobávat dobroty a koukat na obrázky ze sladké Francie? Těším se už teď.

Při příležitosti narozenin vám opět nabídneme možnost udělat velkorysé gesto, podpořit knihovnu a svým osobním dárkem obohatit její fond. Stejně jako vloni pro vás nachystáme seznam knih, ze kterých si můžete vybrat a knihovně je jako dárek k narozeninám koupit. Pokud se do akce chcete zapojit, seznam knih s autory a orientační cenou pro vás bude připraven od začátku března. Přijďte si vybrat a potěšit sebe dobrým skutkem, knihovnice svým zájmem a čtenáře svým dárkem.   

 

Naviděnou v knihovně se za všechny knihovnice těší Alice Vašáková

 

Zdroj: Zpravodaj 2/2014

 


 

Zdravím všechny kratochvilské čtenáře a sympatizanty knihovny.

 

Chtěla bych hned v úvodu poděkovat všem, kteří si vzpomněli a přišli do knihovny zaplatit své příspěvky na rok 2014. Možná si pak díky nim (a s podporou obce) budeme moct koupit nějaké další žádané knížky.

V lednu jsme pro vás připravili akci, která je určena spíše pro ženy: Kosmetické pohlazení aneb povídání o výrobě domácí kosmetiky a parfémů. Základní informace o ní najdete ve zpravodaji v plánovaných akcích a na webu obce Kratochvilka. Zde jen přidám pár dodatků navíc. Rozhodně se nejedná o oficiální prezentaci nějaké kosmetické firmy. Obě ženy, které jsme pozvali, jsou malovýrobkyně a k téhle své aktivitě se dostaly spíše ze zájmu a dělají ji myslím především pro radost. Nemusíte se tedy obávat „vymývání mozků“ s cílem prodat vám co nejvíce produktů. Spíš zjistíte, co všechno si můžete „uvařit nebo umíchat“ sami doma s využitím běžně dostupných surovin.

I v tomto měsíci bude pokračovat setkávání dětí v kroužku Makovice. Většina aktivit, které pro ně připravujeme, je asi docela baví - jen to přemýšlení nad některými úkoly někdy trochu bolí... ale zatím jsme to vždycky úspěšně vybojovali :-)

V brzké době nás také čeká obměna knih z výměnného fondu v Rosicích. Dáme vám vědět, ale i do té doby máme určitě co nabídnout. Těšíme se na vás v knihovně.

 

Alice Vašáková

 

 

Zdroj: Zpravodaj 1/2014

 

 


 

Opět je zahájen provoz knihovny

 

Stavební práce na OÚ se již dokončují a tak jsme se my i čtenáři dočkali znovuotevření knihovny.

Provoz knihovny je obnoven od 2. 9. 2013.

 

 

Knihovna je zase knihovnou! Po několika měsících nuceného volna jsme konečně nastěhovaly zpět naše poklady – knížky a začaly půjčovat. Natěšení čtenáři se hrnuli, disciplinovaně platili poplatky na další rok a teď – v prvních nevlídných dnech – určitě sedí doma zaboření do křesel a čtou a čtou... 

Akce rekonstrukce knihovny stála zato. I když to zpočátku vypadalo nevinně, nakonec nezůstal kámen na kameni. Sundalo se obložení, vyměnilo okno, instalovalo umývadlo s ohřívačem, vyměnila se podlaha a vymalovalo se nažluto. Máme nové rozvody elektřiny, takže zásuvky v dostatečném počtu jsou (doufám) tam, kde je potřebujeme. Na to, že jsme vlastně žádné velké změny neplánovaly, je toho požehnaně. 

Jsem moc ráda za proměnu, díky níž je naše knihovna ještě o něco útulnější a prý (říkají návštěvníci) vypadá i prostornější. A to jsme ještě neskončily!!! 

Hlavní zásluhu na té proměně mají Jirka Vozdecký a Luděk Klouček, kteří se starali o všechny práce a také knihovnice, které trpělivě nosily knihy sem a tam tak, aby co nejméně zavazely a neblokovaly postupující práce. Ve finále byla několik dní knihovna vystěhovaná i v sále. 

Vůbec nevím, jak poděkovat mým spoluknihovnicím za všechnu pomoc. Sama jsem se podílela jen na zlomku té práce, protože mi na klíčové okamžiky vždycky vyšla dovolená nebo jsem byla pracovně mimo. Takže jsem jen koordinovala a doufala, že se to všechno stihne. A divila se, jaký spád to pak ke konci nabralo. Ještě jednou díky všem. 

A tak můžeme opět začít přemýšlet (knihovnice prominou :-)) o tom, co pro vás na podzimní a zimní dny připravit. Začátkem listopadu vás čeká netypická literární kavárna, která bude cestovatelská. Bude povídání, budou fotky...a to všechno ze Skotska. Možná i nějaké to typické pití by se našlo. Termín upravíme podle toho, jak budou časově vycházet další akce – lampionový průvod, dýňobraní a drakyáda. Vše se dozvíte zavčasu. 

Co ale přijde brzo (od poloviny října) jsou kroužky pro děti. Už jsem o nich psala, tak jen připomínám: čteníčko pro letošní prvňáky (zaměřené na zvládnutí čtení a podporu radosti z něj, také na čtení s porozuměním a na rozvoj všech funkcí, které jsou ke čtení potřeba). Makovice pro děti od druhé třídy výše (určitě budeme i číst, seznamovat se s fungováním knihovny, v plánu je návštěva spřátelené knihovny, ale hlavně hraní a hry – logické, stolní, taky trochu počítačové...vše zaměřeno na rozvoj myšlení, tvořivosti, hravosti a smysluplné trávení volného času. Kroužky poběží vždy v úterý (já vím, slíbila jsem pondělí, ale pracovní podmínky se změnily a já na ně nemám vliv) od 16 hodin. Jeden týden Čteníčko, druhý Makovice). A vypadá to, že budu mít i druhou vedoucí kroužku – nechte se překvapit.

 

A jak do kroužku můžete děti přihlásit? Po loňských zkušenostech s papírovými přihláškami raději změníme systém. Volejte nebo pište na 731 522 367, knihovna@kratochvilka.cz, alice.vasakova@hotmail.cz. Uzávěrka přihlášek je 13. 10.

 

 

Naviděnou v knihovně se těší Alice Vašáková

 


 

Zprávy z knihovny ze srpna 2013

 

V době, kdy píši tento příspěvek, knihovna ještě jako knihovna nevypadá. Ale už alespoň přestává připomínat staveniště. Maluje se, začínáme uklízet, plánujeme přesuny nábytku a těšíme se, až budeme mít zpět své zázemí.

Jakmile to půjde, spustíme opět naše služby pro kratochvilské čtenáře ve stejném rozsahu, na jaký byli zvyklí.

Malé změny jsem připravila v kroužcích pro děti. Minulý rok běžela dvě Čteníčka – jedno pro prvňáky a jedno pro druháky. Ráda bych ale do knihovny přilákala i děti maličko starší, a tak jsem vymyslela nový kroužek – Makovici. Ten bude určen všem dětem od druhé třídy výš, které už se popasovaly se čtením. V kroužku totiž budeme jednak rozvíjet radost ze čtení a dovednost číst s porozuměním, ale také luštit rébusy, hrát chytré hry, řešit Sudoku a tak podobně. Všechny aktivity bude spojovat to, že na ně děti budou potřebovat svou chytrou makovičku a že ji tam budeme také patřičně trénovat. Doufám, že se skupinka věkově namíchá a že se děti za dlouhých zimních večerů přijdou do knihovny prima zabavit.

S touto aktivitou souvisí i moje prosba. Vlastně dvě. Zaprvé: hledám partnera, který by se mnou kroužek vedl. Občas totiž onemocním, občas jsem pracovně vázaná mimo Brno... prostě musím kroužek rušit a to se mi zdá líto. Vyzývám proto šikovné studenty nebo mamky na mateřské nebo akční babičky nebo jakékoliv jiné „ochotníky“, aby se mi ozvali. Kroužek bude s největší pravděpodobností probíhat v pondělí 1x za 14 dní a spustili bychom ho od poloviny října 2014. Azadruhé: pokud máte doma chytré společenské hry pro malé děti, nevyluštěné dětské křížovky, Sudoku a osmisměrky, časopisy rozvíjející myšlení dětí a už je nepotřebujte, přineste nám je prosím do knihovny.

Přihlášky do Čteníčka pro prvňáky i do Makovice najdete v příštím čísle Zpravodaje, které by mělo vyjít 4. 10. 2013.

Pro dospělé opět chystáme příjemná knihovnická setkávání. Kromě Literárních kavárniček zkusíme nabídnout Cestovatelská setkání a další „kulturu“ – můžete se například těšit na druhý pokus povídání o barvách, z Brna by mohla přijet paní, která si doma míchá vlastní parfémy a kosmetiku z přírodních olejů. Počítáme také s dalšími kurzy papírové krajky.

No jak je vidno, kdo bude chodit do naší knihovny, bude krásný na těle i na duchu. Těšíme se na vás ve staronových prostorách v budově OÚ.

Alice Vašáková  

 


 

Jak jde život v knihovně

 

Naše knihovna se stále častěji proměňuje i na tvořivou dílnu. Máme za sebou tři úvodní kurzy papírové krajky. Kurz vede paní Ing. Olga Plachá. Ti z vás, kteří mají chuť si rozšířit základní znalosti ještě o další dovednosti v této technice, se v roce 2013 mají na co těšit. 9. 3. se konal první kurz nástavbový, pokračovací, ve kterém si zájemkyně mohly vyzkoušet práci s dalšími nástroji a dalšími technikami za použití dalších materálů. Kurz byl určen pro pokročilé krajkovačky.

V dubnu a to 6. 4. uspořádáme ještě jeden kurz úvodní, protože se nám stále ozývají nové zájemkyně. Pokud víte, že byste chtěly přijít – hlaste se již nyní. Buďto na mailu knihovny (knihovna@kratochvilka.cz) nebo přímo paní Plaché (oplacha@gmail.com) .

 

Březen byl pro knihovnu důležitým měsícem. Olavila své první narozeniny. Konala se Literární kavárnička spojená s narozeninovou oslavou s dortem dne 16. 3. 2013

 

Máme v regálech skvělou nabídku nových knih. Část z nich jsme nakoupily, část vypůjčily z výměnného fondu a máme tak pro vás spoustu novinek. Pánové si mohou přijít pro skvosty science fiction, které knihovna dostala darem.

 

Těšíme se s vámi všemi naviděnou v knihovně. 


 

Krajkové tvoření

 

Víte, co je papírová krajka? A chcete se to dozvědět? A chcete si to vyzkoušet?
Místní lidová knihovna Kratochvilka pro vás organizuje minikurzy, ochutnávky této zajímavé a krásné techniky.

Kurz vede paní Ing. Olga Plachá, která se krajkování věnuje s velkým nadšením. 1. proběhl již v sobotu 8. 12. 2012.
Příští kurz se koná hned v lednu 19. 1. 2013 (bohužel je již obsazen, ale další termíny se chystají přibližně každý měsíc, pokud budete mít zájem). Ti z vás, kteří mají chuť si rozšířit základní znalosti ještě o další dovednosti v této technice, se v roce 2013 mají na co těšit. Na pokračujících kurzech se budete moci naučit novou část techniky, která vám umožní rozšířit již zažité a vyzkoušené znalosti z předchozího kurzu. Na tom prvním jsme se naučili základní práci s nástroji a s pergamenovým papírem. Poznali jste, jak dosáhnout toho bílého zázraku na obyčejném papíře.  Paní Plachá vás seznámí s dalšími způsoby práce, ať už se jedná o práci s novými nástroji, kovovými mřížkami, různými druhy vytlačovacích a vypichovacích nástrojů. Můžeme si vyzkoušet zdobení barevnou tuší a také zdobení a doplnění základní bílé krajky barevnými plochami. Samostatnou kapitolkou je využití různých tvarově odlišných nástrojů, jejichž pomocí lze získat různě zdobené kraje. 

Krajkové práce jsou vhodné i k tomu, abyste zkusili doplnit výzdobu vašich příbytků i o dalších svátcích – těch velikonočních.

Svoji účast na některém z dalších kurzů si můžete zajistit  mailem: knihovna@kratochvilka.cz nebo na telefonu vedoucí knihovny Alice Vašákové 731 522 367, můžete se nahlásit i přímo v knihovně.
Doporučujeme inspiraci na www.krajky-brno.cz

 

 


 

 

Léčba knihami

 

Hned na začátek jedno malé upozornění, takový klíč, jak číst celý můj příspěvek: píši ho s úsměvem a nadsázkou, a tak jej i vy takhle čtěte a nemyslete si, že to všechno myslím úplně vážně :-)

Text se mi rodil v hlavě docela dlouho. Původně jsem jej zamýšlela jako obhajobu starých dobrých knížek, které máme v naší knihovně „vpravo od vchodu“. Jsou to všechny ty, které vycházely a vycházejí tak trochu nepovšimnuty, nemají bombastické reklamy a autogramiády (mnohé proto, že autoři už jaksi nikam osobně přijít nemohou...). Patří k nim díla klasiků, ale i žijících, méně známých autorů.

Tyhle knížky možná trochu prohrávají boj s módními tituly, které vydavatelství chrlí jako na běžícím pásu a které se čtou masově, rychle, jedním dechem, s velkou chutí. To jsou ty, které máme v knihovně většinou „vlevo od vchodu“ a máme je vypůjčené z rosické knihovny.

Já osobně mám to štěstí, že (když mám náhodou na čtení čas), sahám pro knihy vpravo i vlevo. Takže si dovolím malé osobní srovnání.

Mám moc ráda ty levostranné. Krásně se čtou, nedá se od nich odejít, příběh vás strhne a vy moc nemůžete přestat. Není náhoda, že většina z nich má pokračování, takže se na konci jedné knihy už pomalu pídíte po dalším dílu a máte se na co těšit. Vaše chuť na tyhle knížky nikdy není uspokojená, chcete další a další a když autor napíše, že tenhle díl je vážně poslední, tak se na něj určitě právem naštvete. Trochu mi vztah k těmto knihám připomíná takovou příjemnou vypěstovanou závislost. Kniha jako lehká povznášející droga ☺. Zapomenete na všední starosti a zvyšujete dávky. Kdo by odolal? Momentálně mám rozečtené dvě.

Pravostranné knížky jsou často jiná káva. Nečtou se někdy snadno, člověk na ně musí být naladěný a také odpočatý a když k nim sedá, chce to čas. V některých můžete přemýšlet nad každým odstavcem a stejně si nejste jistí, jestli si myslíte to, co si asi myslel při psaní jejich autor. A v tom je zase jejich kouzlo. Můžete je číst v různých fázích svého života a pokaždé mít pocit, že čtete jiný příběh. Všímáte si jiných linií příběhu, které jste dřív ani nevnímali, protože jste na ně nebyli naladění.  A někdy se stane to, že ve vás osloví něco velmi osobního. Najdete odpovědi na své otázky. Najdete řešení svých starostí. Najdete útěchu. Najdete také nové otázky...

I na těchto knihách si lze rychle a snadno vypěstovat závislost. Přirovnala bych je spíš k lékům – jejich účinek je mírnější, s pomalejším nástupem, ale zato dlouhodobý. 

My čtenáři - notorici, s knihami vyrostlí a na knihách závislí,  máme většinou své léky a drogy namíchané. Umíme si vybírat to, co zrovna potřebujeme a na co máme rozpoložení. Víme, že existují autoři, kteří zvládají napsat knihu „dva v jednom“ – dobře se čte  a zároveň je mnohovrstevnatá (napadá mě třeba paní Betty Mc Donaldová a její notoricky známé Vejce a já, z nových autorů třeba Simon Mawer a jeho Skleněný pokoj). A navzájem si doporučujeme, co nám zafungovalo. I my v knihovně si navzájem radíme a nosíme...i z vlastních knihoven (nebudu jmenovat, ale některé z nás mají knihovny, které té obecní mohou směle konkurovat).

Tak tohle je asi tak text, který jsem chtěla psát původně. Když jsem o něm přemýšlela, říkala jsem si, že čtení je vlastně taková léčba – ať už léky nebo drogami, obojí nám pomáhá. Taková terapie knihami. No a pak mě napadlo kouknout na to, co o terapii knihami říká moudrý počítač. No vida. V otevřené encyklopedii Wikipedie se skví heslo Biblioterapie. Vybírám volně z textu: „Počátky biblioterapie (= léčby knihou) jsou kladeny již do dob Ramese II. Biblioterapie využívá léčebných a podpůrných účinků četby. Měla by sloužit k rozvoji lidské osobnosti. Může vést i ke znovuobnovení radosti ze života či podpoře osobní spokojenosti. Je vhodná pro všechny věkové a sociální skupiny. Samotná četba navíc pomáhá k rozvoji fantazie, tvořivosti, kritického myšlení či komunikačních dovedností“.

Tak to vidíte. Teď to máme posvěcené, že v knihovně pomáháme. A (jak uvádí moudrá Wikipedie) děláme to formou individuální (to když si knížku vypůjčíte, odnesete domů a čtete sami), ale i skupinovou ( to když přijdete do literární kavárničky a tam čtení sdílíte s ostatními).

Tak se mějte krásně a choďte si do knihovny pro vaše léky. Budeme vybírat zprava i zleva. Recept není třeba, stačí Čtenářský průkaz. Regulační poplatek bude mít jen podobu registrace na rok 2013. Dobrá zpráva je, že jsme nezdražili.

 

Za knihovnice Alice Vašáková  

 


 

 Bilancování v knihovně

 

 

Zamyslely  jsme se nad knihovnou, která byla v březnu roku 2012 otevřena. O jejím otevření a práci, kterou jsme na ni strávily, už bylo psáno. Ti, co knihovnu navštěvují,  vědí, že se knihy rozrůstají nejen v našich regálech. I z rosické knihovny z výměnného fondu jsou tituly neustále obměňovány. A vy, co jste u nás ještě nebyli, tak neváhejte a navštivte nás. Určitě i pro vás se najde krásná kniha, která vám zpříjemní pochmurné dny, které nastaly.

 

V knihovně neustále balíme nové a nové knihy, buď zakoupené nebo darované od občanů Kratochvilky. Již se jen tak tak vlezou do polic a tak je našim úkolem do budoucna buď sehnat další regál, nebo spíše knihy protřídit a ty, co se méně půjčují, ještě vyřadit.

 

V květnu jsme na Kratochvilku přizvaly také první divadelní představení.

 

Prvňáčci i druháčci rádi navštěvují Čteníčko, vedené naši vedoucí Alicí Vašákovou. Nejenže čtou, ale písmenka procvičují i v různých přichystaných úkolech. Zábavnou formou probírají písmenka, abecedu, trénují co potřebují do školy.

 

Literární kavárnička se také setkala s úspěchem. Mnozí, kteří ji navštívili, jistě příště přijdou znovu.

 

Na letní prázdniny jsme vám dávaly tipy na knihy, které jsme četly a rády se k nim vracíme. Ale i zimní čas je ten správný pro uchopení knihy a ponoření se do jiné doby, kde se člověk může stát hrdinou. Nečtěte jen noviny, časopisy či zpravodaj. V těchto rubrikách se sice dozvíte co se děje ve světě i doma,  ale není to pořádné čtení. U knihy si odpočnete, přijdete na jiné myšlenky a nemusíte se rozčilovat nad tím, co se dělo a dít bude. Ona někdy nevědomost je lepší.

 

A ještě bychom   vám chtěly říct, že KNIHA by neměla chybět pod žádným stromečkem. Ať už pro malé dítě, školáka či dospělého. Je to jedna z mála věcí, která potěší každého.

 

Přejeme Vám šťastné prožití svátků vánočních

 

 

Knihovna v číslech:

 

Registrované knihy: 1 700

 

Odhad knižních titulů: 2 100

 

Registrovaní čtenáři: 58

 

Vypůjčené tituly: téměř 600

 

Návštěvníci divadelního představení: skoro   60

 

Kroužek Čteníčko navštěvuje: 12 dětí (6+6)

 

Kavárničku si užilo: 25 čtenářů

 

 Lenka Šmídková a Jana Nedomová, čísla doplnila Alice Vašáková

 

 


 

 LITERÁRNÍ KAVÁRNIČKA 

V sobotu 3. 11. se Místní lidová knihovna proměnila na Místní literární kavárnu.

Po prvním jarním pokusu pozvat vás ke čtení do Literární kavárničky jsme byly s očekáváním velké účasti opatrné.

Když se začali trousit první návštěvníci, byly jsme příjemně překvapené. Když se pak trousili další, byly jsme rády. A když to troušení pokračovalo, byly jsme napjaté, jak se do knihovny vejdeme. No nakonec to vyšlo tak akorát. Do knihovny se nás vešlo 23 čtenářů, či toho dne jen posluchačů a ochutnávačů pochoutek, které jsme si pro ty chvíle podvečerní pohody připravili a přinesli sebou. Potěšila nás i přespolní účast z Rosic a Bošovic.

U kávy, čaje a jiných nápojů jsme si prohlédli i kratochvilské kroniky, ze kterých nám předčítal místní kronikář pan Holoubek. 

Byla s námi i paní Olga Plachá, která nám četla o historii výroby papírové krajky a přinesla krabici s ukázkami tohoto umění. Nadchla nás, takže dostala nabídku na předvedení techniky a výrobků na Vánoční výstavce TJ Družstevník. No a my v knihovně uspořádáme týden poté minikurz pro ty, kdo by si tuhle techniku chtěli vyzkoušet.

No a pustili jsme se do čtení. Bylo z čeho vybírat, protože mnozí přišli do kavárny vybaveni hromádkou knížek. S kronikou soutěžili o přízeň návštěvníků věhlasní i méně známí, ale o to milejší autoři: Jiří Žák (Hovory o knihách), Tatiana Kejvalová (Takovej krásnej život), Robert Fulghum (Ach jo, Všechno co potřebuji znát...), Haruki Murakami (Kafka na pobřeží), Jiří Topenčík (A louskal jsem si své buráky),  Valery Soyfer (Rudá biologie), Anna Šmalcová (Krajky z papíru), Zdena Frýbová (Robin), Eva Prchalová (Hromnice), Kateřina Tučková (Žítkovské bohyně), Amálie Kutinová (Gabra a Málinka v čarovné zemi) a Václav Koubek (Sebrané povídky).

Bylo to opravdu příjemné a přátelské posezení.

 

 Z knihovny Alice Vašáková a Hana Pavlíčková 


 

Co by vám doporučily knihovnice ke čtení nejen na léto

V tomto příspěvku vás chci seznámit s autorem píšícím pod jménem James Rollins. James Rollins je americký autor, který má neuvěřitelnou fantazii a zároveň vše o čem píše má detailně nastudované, takže jeho knihy působí velmi věrohodně. Má velký přehled a do svých knih dokáže zakomponovat skutečné události, fakta i mýty. Svoje odborné znalosti přetavuje do nereálných příběhů. Na posledních stránkách všech svých knih pak rozebírá, co je skutečnost a co mýtus.
James Rollins je autorem mnoha napínavých dobrodružných románů. V češtině vyšly tyto knihy ze série SIGMA FORCE: Písečná bouře, Mapa z kostí, Černý řád, Jidášův kmen, Poslední orákilum, Klíč soudného dne. Ze série pro mládež s hlavním hrdinou Jakem Ransomem vyšly zatím dvě knihy: Ve stínu sfingy a Stín krále lebek.
A tyto romány jsou volně vydané, bez návaznosti: Indiana Jones a království křišťálové lebky, Podzemní říše, Pohřbeno v hlubinách, Ledový ostrov, Amazonie, Fantom hlubin, Oltář ztraceného ráje.
A proč vám doporučuji tyto knihy? Je to dobrodružné čtení plné napětí, ideální na dovolenou nebo pro špatné počasí. Tituly jsou vhodné pro dospělé i mládež.
A nyní z jiného soudku: vřele doporučuji rodičům dětí prvního stupně knížku, kterou si vybral náš prvňáček s pomocí paní učitelky. Jde o Staré pověsti české z nakladatelství Fragment, které jsou převyprávěné tak, aby jim rozuměly i malé děti. Takže od praotce Čecha, kněžnu Libuši, Horymíra a Šemíka, přes dívčí válku, Karla IV. a Karlův most až k legendě o Macoše si se svými dětmi můžete oživit dějiny českého národa. Celkem 21 pověstí je provázeno pěknými ilustracemi.

Jitka Nováková


Když na nás Alice vymyslela tuto slohovou práci (možná to je slohová práce jen v mém podání – já to snad ani jinak neumím), tak jsem pár dnů přemýšlela, co ke čtení bych vám na dovolenou vybrala já. Ale co vymyslet, aby pro každého v knížce bylo něco? To snad ani nelze. Pak tedy nezůstanu u jediné.
Tedy, v poslední době jsem přečetla jedním dechem knížku, kterou bych k odpočinku nabídla ženám. Je to „Doktorka Samantha“ od Barbary Wood, kterou mi vybrala v naší kratochvilské knihovně Jana Nedomová a já ji nyní vřele doporučuji i vám. Děj se odehrává kolem roku 1880, kdy Samantha jako jedna z prvních žen získává diplom na lékařské fakultě a o svoji kariéru ženy lékařky musí tvrdě bojovat. Knížka má více než 600 stran a přece jsem si jistá, že ji dámy všechny přečtete stejně jako já jedním dechem za pár dnů.
Po náročnější čtenáře je jistě vhodnou volbou „Egypťan Sinuhet“ aneb Patnáct knih ze života lékaře. Tento historický román je od finského spisovatele Miky Waltariho. O této knize vám asi nemůžu mnoho sdělit. Snad jen, že neznám mnoho lidí, kteří by po ní dokázali sáhnout pouze jednou a každý z čtenářů „Egypťana Sinuheta“ tvrdí, že v každém věku, životní etapě či rozpoložení, kdy knihu četl, byla kniha jiná.
Dámy i pánové, pokud také nechcete u vody sáhnout po bulvárním plátku, pak si jistě raději vyberte kteroukoliv z útlých povídkových knížek Roberta Fulghuma k absolutnímu odpočinku duše. Zjistili jsme, že tento spisovatel, pastor, folkový zpěvák, kovboj, barman a především člověk dokáže pobavit a současně poučit asi všechny. Pár úryvků z jeho prvotinyVšechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ jsme si přečetli i v Literární kavárničce a pan Fulghum rozhodně nikoho nezklamal.
Zkoušela jsem si vzpomenout, kterou knížku jsem četla od dětství víckrát a ke které jsem se tedy měla touhu vracet. Pak musím říct, že to byly asi dvě knihy a každá ze zcela jiného soudku.
„Čachtická paní“ – román z přelomu 16. a 17. století o hraběnce Báthory, který napsal Jožo Nižnánský, jsem nikdy nepovažovala za četbu povinnou, ale za poutavý i když „krvavý“ román ve kterém je vše – napětí, romantika, nenávist, zrada i láska.
Ač jsem nečetla mnoho z žánru sci-fi, pak ke „Dni Trifidů“ od Johna Wyndhama jsem se vrátila mnohokrát a tento román o tom, jak roj meteoritů způsobí většině pozemšťanů slepotu a zemi tak ovládnou rostliny - trifidi je jistě dobrou volbou snad pro každou generaci.
A abych nezapomněla na naše nejmenší, pak mám také několik oblíbených, ze kterých jsem četla s radostí svému synovi, když byl malý.
Josef Lada napsal úžasně příběhy „O chytré kmotře lišce“ a knižní ilustrace příběhy krásně dokreslují.
Pokud budete chtít své děti i sebe v parném létě maličko zchladit, pak vám poradím „Pět báječných strýčků“ od Františka Nepila. Příběhy vyprávěné nemocné malé Mince pěti strýčky na horách pobaví nejen děti, ale i vás.
Knížky Jaroslava Foglara bych zvláště dnešním dětem doporučila skoro všechny. Já jsem začínala s tou, která mi zůstala nejmilejší a to je „Chata v Jezerní kotlině“. Dobrodružství, tajemno, neposkvrněná příroda, kamarádství a dokonce i to, že když něco chci, musím na tom pracovat….
A protože jsem žánr detektivních příběhů doposud vynechala, tak to napravím alespoň na závěr a touto klasikou, která i starší děti bude bavit. „Muž s dýmkou a houslemi“ od sira Arthura Conana Doyla je ilustrován Adolfem Bornem a opět v povídkách detektivní záhady řeší Sherlok Holmes za významné pomoci doktora Watsona.

Ze své vlastní i Místní lidové knihovny Kratochvilka pro vás vybrala Hana Pavlíčková

 

Kolik je různých povah lidí, tolik je různých žánrů knih. Každý člověk si rád přečte knihu a většina lidí má své vyhraněné téma. Někteří rádi čtou knihy, u kterých si zároveň i odpočinou, ale najdou se i tací, kteří se u knihy rádi bojí.
Chtěla bych vám touto cestou nabídnout knihy, které se líbí právě mně. Ráda si přečtu kriminální příběhy, kde vražda je na běžném pořádku. Ale i historické romány, kdy se můžu spolu s hlavním hrdinou přenést do dávné minulosti a ve své vlastní fantazii si představovat, jak to vlastně tenkrát bylo. U knih s historickou tématikou si odpočinete a zároveň se toho spoustu dozvíte o našich předcích. Jsou knihy, ve kterých vystupují osoby z dávné minulosti, ale i knihy autorem vymyšlené avšak vsazené do doby, která existovala.
Nabídnu vám tetralogii lodního Ranhojiče. Příběh mladého muže, jenž vyrůstal v 16. století za zdmi kláštera a učil se medicíně. Jednoho dne se vydá na neznámé cesty, na kterých nejen že odhalí svůj původ a díky svým vědomostem medicíny se stane uznávaným léčitelem (a dovedete si představit, jak se v té době léčilo), ale potká i krásnou dívku, do které se zamiluje. Zajímavé v této knize jsou nejen léčitelské postupy, ale samotný život v tomto období.
A další tetralogie, Tajemství porodní báby. Příběh chudé dívky, která utíká z domova, aby se přidala ke kolonistům. Postupem času se stává léčitelkou, ale hlavně porodní bábou. Její dovednosti jsou někdy až zarážející a tamní páni ji nařknou i z čarodějnictví. Na naši chudou dívku se ale obrátí i štěstí. Příběh se odehrává v Německu ve 12. století. Opět léčitelské postupy a život v době chudoby. Když tuto knihu čtete, sama vás vtáhne a vy se najednou cítíte jako byste byli její součástí.
Věřím, že pokud si přečtete některou mnou nabídnutou knihu, nebudete zklamáni. Zatím je v naší knihovně nemáme, ale budeme se snažit je v co nejkratší době koupit.
Když přijdete do místní knihovny, určitě s prázdnou neodejdete. Je spousta krásných knih, které nabízíme a rádi vám poradíme. Ať je to krimi, historie, ženské romány, od každého něco u nás najdete. I pro děti máme spoustu knih a o prázdninách se kniha hodí každému.

Lenka Šmídková

 

Blíží se prázdniny, doba dovolených - a co by byla vaše rekreace bez skvělé knížky? Kdy už si přečíst nějakou krásnou knihu, než v dny zaslouženého volna.
Ráda bych vám doporučila pár autorů, které sice zatím nemáme v naší knihovně, ale určitě se tam brzy objeví.
Moje knihovna má asi 200 svazků různých žánrů, ale převládají v ní velmi dobré a čtivé kriminálky. V poslední době se na našem trhu roztrhl pytel se severskou krimi. Knihy autorů ze Švédska, Dánska a Norska si získávají čím dál větší oblibu a věřte, jsou vážně skvělé. Mezi mé nej rozhodně patří Stieg Larsson a jeho třídílné Milénium, Lars Kepler a jeho Hypnotizér, Johan Theorin a Jo Nesbo. Jsou napínavé a čtete je jedním dechem. Věřím, že vám v co nejbližší době budeme moci tyto tituly v místní knihovně nabídnout a doporučit k četbě.
Na závěr mého příspěvku vám přeji co nejkrásnější dovolenou plnou zážitků - i těch literárních. Dovolená s knihou je zárukou odpočinku a pohody.

Jana NedomováPřipojuji se se svým tipem na prázdninové čtení. Koukala jsem na to, co všechno vám už mé kolegyně knihovnice doporučily, a zabrousím ještě do úplně jiného soudku. Ráda bych vás upozornila na knížku „Jedu dál“, kterou napsala známá, původem česká módní návrhářka Blanka Matragi. Je to čtení poutavé (kdo z nás se dostane do paláců orientálních princezen...) i poučné. Čtení o tom, jak chudá česká holka ke štěstí přišla. Čtení o talentu, víře, pracovitosti, cílevědomosti. Paní Blanka je tím, čím je, zcela zaslouženě. A můžu si stokrát myslet, že žena, která vyšívá perly na svatební šaty princezny ještě ve chvílích, kdy v její bejrútské čtvrti vybuchují granáty, je ze všeho nejvíc blázen. Jasně že je. Když člověk není tak trochu blázen, asi to nedotáhne ve své profesi na absolutní špičku – módní návrhářka, chirurg nebo kuchař – je to vlastně jedno.

I když se tedy o módu moc nezajímám, příběh Blanky Matragi mě nadchl. A pokud si jej budete chtít vychutnat se vším všudy, zajděte si v Praze (v Obecním domě) na výstavu. Je tam k okouknutí spousta jejích modelů. Zkoušet se bohužel nedají, ale to nevadí, většina z nás by se do nich asi stejně nevešla :-).
No a dobrá zpráva je, že tuhle knížku v knihovně máme.

Alice Vašáková

 

Zpracováno pro Kratochvilský zpravodaj červenec/srpen 2012 


 

PRVNÍ LITERÁRNÍ KAVÁRNIČKA

 

se konala sobotu 16. 6. 2012 v 18 hodin.

 

Tak už víme, jaké to je, když vymyslíte akci a nikdo na ni nepřijde :-) Překonáte první údiv a lehké zklamání, rozumově si to odůvodníte (jasně: všichni grilují v prvním hezkém víkendu po několika týdnech) a pak se můžete rozhodnout, co s tím.

Měli jsme dvě možnosti – naštvat se a zabalit to nebo si to vychutnat i tak. Zvolili jsme variantu číslo dvě. Usadili jsme se ke stolkům a přečetli všechno, co jsme měli přichystané. K tomu jsme pojedli a popili leccos dobrého. Začali jsme v šest a končili před desátou. Konečně jsme na sebe my knihovnice měly čas a nikam jsme nespěchaly. No a tady vám předkládáme přehled všeho, co jsme v šesti lidech (knihovnice a jeden partner) zkonzumovali: Zdenu Frýbovou, Roberta Fulghuma (toho dokonce dvakrát), A. C. Clarka, Sue Kaufmanovou, Janu Makovcovou, Johna Grogana, trubičky, bábovku, tři druhy jednohubek, kávu, Frankovku a Veltlínské zelené, nealko s ledem, limetkou a citronem.

Vážně se těšíme, že příště už přijdete také. Další kavárničku plánujeme takticky na podzim a doufáme, že bude venku nevlídno, sychravo, s trochou deště. Takové to počasí, kdy vzít si knížku do ruky chutná nejlépe :-).

 

Za knihovnice: Alice Vašáková


 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

 

Na pozvání Místní lidové knihovny Kratochvilka studenti literárně-dramatického oboru Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací uvedli dne 13. 5. 2012 v 18 hodin v Kinosále Obecního úřadu Kratochvilka jarmareční komedii KRÁSNÁ DESPERANDA, STRAŠNÁ DCERA NEBOLI SPRAVEDLIVÁ ODPLATA PEJŠE A MARNÉ NÁDHERNOSTI. Studentům děkujeme za krásný zážitek.


Knihovna

 

V březnu se konečně otevřely dveře obnovené a připravené Místní lidové knihovny.

Slavnostní otevření knihovny proběhlo 24. 3. 2012 v budově Obecního úřadu. 

V knihovně najdete kromě mnoha klasických i nových knih také počítač pro veřejnost s připojením na internet. Knihovna se do budoucna stane kulturním a informačním centrem obce, které shromáždí a nabídne občanům Kratochvilky všechny aktuální dostupné informace z oblasti kulturně-sportovně-společenských aktivit v regionu.

V posledních týdnech probíhala v knihovně obnova knižního fondu. S těžkým srdcem knihovnice třídily knihy a nabízely vytříděné tituly k rozebrání v budově Obecního úřadu a ty knihy, které si občané Kratochvilky nerozebrali, byly odvezeny do Domova důchodců v Kralicích. Namísto nich přibyly k zachované klasice knihy s novějším datem vydání, spousta titulů pro děti i omladinu i mnoho z naučné literatury z oblastí zahradničení, cestování, umění, tvoření i válečná literatura. Tedy knihy, které vás jistě budou bavit pro vás v knihovně budou připraveny a nově obaleny, oštítkovány a postupně zkatalogizovány.

Již od 14. 5. 2012 v knihovně knihovnice svou činnost rozšířily o kroužek pro nejmenší čtenáře. Cílem je, zaměřit se na děti, které se teprve učí číst, na jejich první kroky ve vzdělávání hravou formou s programem na rozvoj "čtení s chutí a porozuměním". Tímto knihovnice vyzývají rodiče dětí prvních až třetích tříd, aby do kroužku "Čteníčko" své děti hlásili. Kroužek je vždy ve středu v 16hodin.

Další praktickou nabídkou pro kratochvilské školáky, je doučovací kroužek, pro který máme zajištěny aktivní doučovatele z řad kratochvilských dospělých občanů, ale i pomoc učitelů. Tento kroužek je nepravidelný a vychází vstříc aktuálním potřebám "topících se" žáků v hlavních předmětech učiva základních škol. Stačí opět kontaktovat knihovnice, aby zprostředkovaly příslušného doučovatele. 

Třetí aktivitou jsou Literární kavárničky - program nejen pro dospělé čtenáře, kteří si budou chtít o svých zážitcích z knížek povídat a podělit se o ně s ostatními.

Pod záštitou a na pozvání Místní lidové knihovny Kratochvilka se uskutečnilo už i první divadelní představení.  

Činnost knihovny morálně i materiálně podporuje Obecní úřad Kratochvilka a Městská knihovna Kuřim.

 

Knihovnické služby občanům Kratochvilky zajišťují dobrovolné knihovnice: Jana Nedomová, Jitka Nováková, Hana Pavlíčková, Lenka Šmídková a Alice Vašáková.

A co se vybaví knihovnicím, když se řekne KNIHOVNA po více než třech měsících práce v ní a konečně i po slavnostním otevření Místní lidové knihovny Kratochvilka? 

 

 

Pár slov z historie knihovny