Naposledy aktualizováno: 26.09.2018 19:32:20
Na úvodní stranu

Místní lidová knihovna Kratochvilka

Historie knihovny

 

Nemáme mnoho informací o obecní knihovně na Kratochvilce, ani záznam o jejím založení se nedochoval. První zmínka o obecní knihovně je z roku 1939, kdy kronikář František Kreuz se zmiňuje, že dlouholetý knihovník Josef Hořínek ml. vede tuto knihovnu úspěšně od roku 1923.

 

Knihovna ve zmíněném roce 1939 měla 266 knih, navštívilo ji čtyřicet osm čtenářů, kteří si vypůjčili 439 knih. Knihy se půjčovaly v zimním období a půjčovné za jeden týden bylo 20 haléřů. Obec přispívala na knihovnu částkou 300Kč ročně.

 

V roce 1949 byl příspěvek 5000Kč. Od tohoto roku vedl knihovnu Martin Hořínek. Knižní fond postupně narůstal, ale prostory pro knihovnu chyběly. Knihy byly umístěny ve dvou skříních v hasičce. Teprve v roce 1971 byla umístěna v samostatné přízemní místnosti Místního národního výboru.

 

Tehdy po mnoha letech knihovna opět zahájila půjčování knih. Vystřídalo se několik knihovníků. V roce 1983 začal půjčovat knihy Milan Staněk. V té době knižní fond čítal 787 svazků a byl obměňován střediskovou knihovnou ve Zbýšově, později okresní knihovnou v Židlochovicích. Kromě knih byly půjčovány též časopisy. Některé časopisy knihovna odebírala trvale. Knihovník občas pořádal besedy s mládeží a zhotovoval propagační nástěnky. Knihy byly půjčovány jedenkrát týdně zdarma. Po roce 2000 klesal počet výpůjček a posléze provoz knihovny ustal. Pan M. Staněk zemřel v roce 2005.

 

 

Rok

Knižní fond vlastní

Výměnný fond

Počet návštěv čtenářů

Počet výpůjček

Počet čtenářů

1951

477

 

204

526

 

1952

556

 

362

707

 

1954

602

 

360

1003

 

1955

673

 

320

670

 

1972

864

   

1181

68

1983

787

961

 

1010 včetně časopisů

73

1988

925

2500

300

1207

36

1994

850

2200

218

1061 včetně časopisů

 

1995

810

2100

 

206

14

1997

 

2200

345

1823 včetně časopisů

20

1999

820

2100

562

1982

18

 

 

 

Z kroniky sestavil pan Karel Holoubek